• Döner Sermaye Faaliyetlerinde Yeni Düzenleme (Üniversite-Sanayi İşbirliği)

    2547 sayılı Kanun’un “Döner Sermaye” başlıklı 58. maddesine, yeni düzenleme ile aşağıda belirtilmiş olan (k) fıkrası eklenmiştir. Yeni düzenlemeye göre;

    k) (Ek: 16/2/2016-6676/5 md.) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu gelirlerden (b) fıkrası uyarınca yapılacak olan kesintiler de dâhil herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu kapsamda görev yapan öğretim elemanına ödenecek gelirin yüzde 85’i, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim kurulunun izni ile karar verilir.

     

    Yukarıdaki fıkra kapsamında döner sermaye üzerinden faaliyet yapmayı düşünen öğretim elemanlarımızın, yapacakları bu faaliyetin üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projesi olduğunu anlatan bir başvuru dosyası hazırlamaları (üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yapılacak olan araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilikleri içeren ve ücretin belirtildiği, karşı kurum/firma ile yapılan sözleşme ile birlikte)ve bağlı oldukları birime teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru, öğretim elamanının bağlı olduğu birimin (fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu) yönetim kurulu tarafından değerlendirilecek ve faaliyetin üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projesi kapsamında olup olmadığı ile ilgili görüş Üniversite Yönetim Kurulu’na gönderilecektir. Üniversite Yönetim Kurulu’nun ilgili döner sermaye faaliyetini incelemesi ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projesi kapsamında olduğuna karar vermesi durumunda, karşı kurum/kuruluş/özel sektör tarafından döner sermaye hesabına yatırılacak ücretin % 85’i akademisyenin kendisine ödenecektir. Üniversite Yönetim Kurulu’nun aksi karar vermesi durumunda ise halen geçerli olan mevcut kesintiler yapılarak kendisine ödeme yapılacaktır.