Misyon & Vizyon

Misyon

 

İşletmemizin ve bağlı birimlerinin iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak, etkin ve sorunsuz  bir biçimde yürüterek gelir getirici faaliyetler için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri, mali haklar ve yasal yükümlülükleri, mevcut bütçeye uygun olarak,  bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edip çalışmalarına yansıtarak, çalışkanlığı, doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edinmiş personeli ile zamanında, verimli ve mevzuata uygun en düşük maliyetli şekilde tedarik edilmesini ve gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

 

Vizyon

 

Çalışkanlık, Doğruluk ve Kaliteyi ilke edinmiş personeli Yeniliğe açık, Çağı Yakalamış, Bilimsel ve Teknolojik gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, döner sermaye gelirlerini artırıcı çalışmalar üreten ve elde edilen kaynakları en verimli şekilde kullanan örnek bir Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü olmaktır.