• Taşeron Firma Kapsamında Çalışan Personelin Dikkatine

  Üniversitemiz Döner Sermaye Bütçesinde görev yapan taşeron firma personeli 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi uyarınca sürekli işçi olarak atanacaktır. Atanacak olan kişilerin aşağıda talep edilen belgeler ile birlikte 2 Ocak 2018 – 11 Ocak 2018’de tarihleri arasında Güzel Sanatlar Fakülte Binası Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü`ne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur

  Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1- Ek-1 Başvuru Formu (Başvuru formu için tıklayınız.)

  2- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 3 nüsha hazırlanacaktır (Form için tıklayınız.)

  3- Feragat ve Sulh Taahhütnamesi (Taahhütname örnekleri için tıklayınız.)

  4- 10 adet Vesikalık Fotoğraf

  5- Sgk Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (Barkodlu SGK veya e-Devlet üzerinden alınabilir)

  6- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

  7-Başvuru sahibinin eklemek istediği evraklar (ilgili mevzuat gereği)